Заявете Оферта

Животът на проект започва от ценообразуването.

Първата стъпка към точно ценообразуване е да си уговорим кратко интервю с Вас.

Вашите отговори на следните въпроси ще ни позвоялт да приготвим приблизителна оценка на цената и ще улеснят избора ни на въпроси за нашата кратката встъпателна среща.

В случай, че Вие потвърдите оценката, следва да уговорим подробно интервю, както и да Ви приготвим прецизна оценка на бюджета и на необходимото време - стойности, които Ви гарантираме, че няма да превишим.